lu.se

NMT

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om NMT-dagarna

Naturvetenskap, medicin och teknik

NMT-dagarna anordnas varje år sedan 1998 av naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet.

Under en vecka i mars hålls omkring 300 populärvetenskapliga föreläsningar om olika aktuella ämnen av drygt 130 olika forskare som är verksamma vid de tre fakulteterna. 

Det kan handla om allt från mörk materia, stamceller och kärlekens kemi till om internet egentligen finns. NMT dagarna besöks varje år av runt 6000 gymnasieelever och lärare.

Sidansvarig: